OTU Smazyno OTU Smazyno OTU Smazyno

Witamy na naszej stronie

Ośrodek Terapii Uzależnień Smażyno

O¦RODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ w SMAŻYNIE (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) SP ZOZ O¦RODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ w Smażynie znajduje się w kaszubskiej wsi, na terenie woj. pomorskiego ok. 35 km od Trójmiasta, 19 km od Wejherowa. O¶rodek mie¶ci się w dawnym dworze, otoczonym pięknym, rozległym terenem. Należy do niego pomocnicze gospodarstwo, złożone z hodowli drobnego inwentarza, zespołu stawów rybnych, ogrodu warzywnego, stolarni. O¶rodek jest dobrze wyposażony, posiada pracownię komputerow±, siłownię, boisko, bibliotekę, zaplecze gospodarcze. Pieczę nad cało¶ci± sprawuj± pacjenci w ramach codziennych obowi±zków.

Podstawowe formy leczenia

  • Psychoterapia grupowa
  • Psychoterapia indywidualna
  • Grupa edukacyjno-treningowa
  • Społeczno¶ć terapeutyczna
Od stycznia 2011 proponujemy również 8-tygodniowy oddział leczenia uzależnienia od alkoholu

Copyright by OTU w Smażynie     Projekt i realizacja:Yetiz.pl