Iniekcja murów (iniekcja pozioma, ciśnieniowa) może okazać się najlepszym rozwiązaniem

2019-10-02

Osuszanie murów metodą podcinki to sprawdzony sposób na biznes! Aby iniekcja krystaliczna została wykonana we właściwy sposób, pierwszym etapem jest wywiercenie w murach lub ścianach otworów iniekcyjnych o średnicy. Iniekcję krystaliczną można z powodzeniem przeprowadzić w przypadku ścian i murów ceglanych, wykonanych z zaprawy wapiennej, a także ścian betonowych. Iniekcja murów http://budwod.eu/oferta/izolacje-cisnieniowe/ (iniekcja pozioma, ciśnieniowa) może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Jesteśmy wyłącznym producentem specjalistycznego preparatu IZOMUR służącego do osuszania murów i wykonywania hydroizolacji. Stopnie zasolenia murów ceglanych zawiera tablica 2, zaś rozkład zasolenia po grubości muru przedstawia. W przypadku obiektów zabytkowych zastosowane zaprawy muszą uwzględniać stan zachowania murów oraz skład i własności zapraw z głębi muru, najczęściej wapiennych, niestety zawierających związki soli. Iniekcja szczelinWypełnianie szczelin i rys w murach ceglanych bądź kamiennych to bardzo ważny element napraw konstrukcyjnych budynków. 3 Klasyfikację stopni zawilgocenia murów ceglanych zawiera tablica 1, zaś rozkład wilgotności masowej po grubości muru przedstawia. Natomiast namiastką izolacji poziomej było wykonywanie dolnych fragmentów murów z kamienia na zaprawie wapiennej z dodatkami organicznymi,. Z doświadczeń autorów oraz danych literaturowych [1] wynika, że w przypadku małego zawilgocenia próbek ceglanych wyniki uzyskiwane metodą karbidową są zbyt niskie. W procesie osuszania i zabezpieczania przed wilgocią nie stosuje się wstępnego osuszania ścian lub murów oraz ich odsalania. Tymczasem iniekcja pozioma jest rozwiązaniem idealnym, które pozwala nam ominąć najgorsze, czyli generalny remont czy częściową rozbiórkę. Jaki środek iniekcyjny do osuszania murów ? Bo nie można ignorować problemu zawilgoconych murów - prowadzą one do osłabienia konstrukcji i znacząco przyspieszają rozwój pleśni chorobotwórczych i grzybów. W kilku słowach pragniemy przedstawić, czym jest iniekcja krystaliczna, jak się ją stosuje i jakie może mieć praktyczne zastosowanie. W Polsce dość częstym sposobem zabezpieczania murów było wykonanie ścianki ekranującej umożliwiającej odparowanie wilgoci z dolnej części murów. Iniekcja (i jej warianty) to w rzeczywistości odtworzenie izolacji poziomej. W pełni profesjonalna piła przeznaczona do ciężkich prac przy cięciu murów ceglanych podczas zakładania nowej izolacji poziomej w istniejących budynkach. Iniekcja pozioma wytwarza skutecznie działającą warstwę odcinającą szansę na podciąganie wilgoci z gruntu.