Stają na stanowisku, że kredyty frankowe w ogóle nie są kredytami w rozumieniu prawa bankowego dlatego cała umowa kredytu jest od samego początku nieważna – nie tylko poszczególne jej elementy

2021-03-04

Kredyty denominowane w szwajcarskim franku stanowią 23 proc. Czy przegrywane na wi�ksz� skal� sprawy frankowe mog� zagrozi� stabilno�ci systemu bankowego? W związku z tym udzielane kredyty były wypłacane i spłacane w złotych. W ramach propozycji banku kredyty walutowe mia�yby zosta� przewalutowane na z�otowe � tak, aby rata kredytu dla klienta nie wzros�a. Stają na stanowisku, że kredyty frankowe w ogóle nie są kredytami w rozumieniu prawa bankowego dlatego cała umowa kredytu jest od samego początku nieważna – nie tylko poszczególne jej elementy. „Piosenka ta buduje wizerunek Żydów jako lichwiarzy i spekulantów, odpowiedzialnych za niekorzystne kredyty frankowe i wpędzających Polaków w spiralę zadłużenia. Byli więc namawiani przez bankowców na “tańsze” kredyty frankowe. Czy banki miały na te kredyty pokrycie w szwajcarskiej walucie - tego nikt nie wie, bo banki jakoś nie chcą o tym mówić. Biorąc pod uwagę koszty obsługi prawnej, rekomenduje się, aby składać pozew zbiorowy o kredyty frankowe. Problem dotyczy kilkuset tysięcy umów o kredyty hipoteczne, które uzależniały wielkość zadłużenia od kursu obcej waluty. W Polsce blisko 40% kredytów hipotecznych stanowią pożyczki zaciągnięte w walutach obcych, z czego 90% to kredyty frankowe. Z uwagi na powyższą nowelizację i brak systemowych rozwiązań w Polsce dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy na kredyty frankowe, należy rozważyć jak najszybsze wniesienie sprawy do sądu. Chodzi bowiem o kredyty indeksowane kursem waluty obcej lub denominowane do waluty obcej. Bank przyznaje, �e wychodz�c naprzeciw oczekiwaniom klient�w, pracuje nad propozycjami dla os�b maj�cych kredyty hipoteczne w walutach obcych. Dzięki tym mechanizmom kredyty “frankowe” były dla banków znacznie bardziej zyskowne niż standardowe kredyty “złotówkowe”. „Frankowicze” to potoczna nazwa kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. To oznacza to, że ci, którzy mają kredyty denominowane we franku szwajcarskim, mogą oczekiwać obniżenia się raty. Dlaczego kredyty frankowe zyskały aż taką wielką popularność? Na tę kwotę składają się przede wszystkim kredyty. MarkopoloCzyli wszyscy, którzy wzięli kredyty frankowe to wierzyli, że frank przez następne 30-35 lat będzie po 2zł lub jeszcze mniej! Dzi�ki ujemnym stopom procentowym w Szwajcarii i dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce kredyty te sp�acaj� si� w tempie. Kredyty hipoteczne należą do najlepiej spłacanych na rynku. Czy nale�y unika� tylko bank�w zaanga�owanych w kredyty walutowe, czy ca�y sektor b�dzie pod presj�? Zaufanie to rozciągało się na umowy o kredyty hipoteczne, które z reguły są zawierane na duże kwoty i rozłożone na kilkadziesiąt. Setkom tysięcy ludzi sprzedano kredyty denominowane we frankach - a nie, co ważne, kredyty we frankach, bo przecież franków nikt do ręki ani na konto nie dostał. Powodów podałem powyżej aż nadto, ale napiszę jeszcze raz: ukryte ryzyko niosły z sobą kredyty walutowe, nie złotówkowe. Orzeczenie może mieć duży wpływ na sytuację banków oraz osób, które mają kredyty indeksowane we frankach szwajcarskich. Powtórzę więc: jeżeli bank oferuje także kredyty walutowe, to klient ma pełne prawo wierzyć, że to jest produkt sprawdzony i w granicach rozsądku bezpieczny. To polskie banki sugerowały Polakom kredyty frankowe, a lichwiarskie pożyczki oferowane są w Polsce głównie przez rodzime przedsiębiorstwa. Zadaniem Funduszu jest wsparcie dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe w każdej walucie. Kredyty chwilówki mogą się więc okazać są równie ryzykowne ale też opłacalne jak te bankowe.